Belgian Hip Society

Welkom op de website van de Belgian Hip Society

De Belgian Hip Society, een afdeling van de Belgische Vereninging voor Orthopedie en Traumatologie, is een antwoord op de toenemende specialisatie binnen het vakgebied.

De incidentie van heup artrose en de daarmee gepaard gaande nood voor heupartroplastie stijgt gestadig. Deze stijging zien we in twee grote groepen van de bevolking. De algemene veroudering heeft tot gevolg dat meer bejaarde patiënten zich aanbieden. Anderzijds zien we ook dat de gemiddelde leeftijd van patiënten die een primaire heupartroplastie ondergaan daalt.

Bij de bejaarde patiënt zal men voornamelijk rekening houden met de algemene gezondheidstoestand en de mogelijke invloed van de medicatie die voor begeleidende aandoeningen genomen wordt.
De jongere patiënt kandidaat voor een heupartroplastie heeft veelal een meer gecompliceerde skeletale aandoening of malformatie, waardoor de prothese of de keuze van de ingreep vaak zeer specifiek aan het gewricht van de patiënt moet worden aangepast.

Dankzij de evolutie van de verschillende beeldvormingstechnieken kan de interventie grondiger voorbereid worden. De continue vooruitgang in de kennis van materialen geeft ons de mogelijkheid om de prothese te selecteren of zelfs op maat te laten maken, zodat die het best past in het gewricht. Het bijhouden van deze evoluties op zich vergt grote inspanningen.

De Belgian Hip Society is bedoeld als een forum voor uitwisselen van informatie op wetenschappelijk, klinisch, praktisch en administratief vlak.

Vacature Heupchirurgie

UZ Leuven is op zoek naar een Clinical Fellow heup - en bekkenchirurgie – Orthopedie/Traumatologie.
Download hier de oproepingsbrief.

Agenda

BHS-BOTRA-BOTA: "Hip fractures: getting it right first time"

Implant selection for femoral revisions
Sint-Vincentiusstraat
2018 Antwerp
Belgium

Deze website gebruikt cookies Lees meer